analyticstracking

Aanmelden

Peuters kunnen geplaatst worden vanaf de leeftijd van 2 jaar voor 1 of 2 ochtenden per week. Alleen peuters uit voormalig Gemeente Haren kunnen de peuterspeelzaal bezoeken. Zie hiervoor ons plaatsingsbeleid.

U kunt uw kind aanmelden via een inschrijfformulier. Deze is hier te downloaden of te verkrijgen op de peuterspeelzaal.

Ouders/verzorgers van aangemelde kinderen worden in de maand voor de plaatsing telefonisch benaderd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en is eenmalig. Betaling gaat middels automatische incasso. (zie tarieven)

Opzeggen

Opzeggen moet schriftelijk en minimaal 1 maand van tevoren. U kunt het uitschrijfformulier hier downloaden of opvragen bij een van de pedagogische medewerkers.
Opzeggen kan vanaf de 1ste of de 15de van elke maand.
Het ingevulde formulier kunt u bij de pedagogische medewerkers inleveren of opsturen naar de Blokkentoren. Zie hier voor het adres.

Overdracht naar de basisschool.

Er is een overdrachtsformulier ontwikkeld, dat ingevuld kan worden bij de overgang naar de basisschool. Wij doen dit niet standaard bij ieder kind omdat dit erg veel tijd vergt. Tijd die we liever aan uw kind besteden.
Mocht u wel gebruik willen maken van deze overdracht dan zijn wij zeker bereid deze in te vullen en deze samen met u door te nemen.
Indien er zich problemen voordoen in de ontwikkeling van uw kind, dan zullen wij u te allen tijde op de hoogte stellen en eventueel besluiten een overdrachtsformulier in te vullen.