analyticstracking

Huisregels

 • Alle kinderen worden tussen 8.30 uur en 9.00 uur gebracht. Voor de ouders is er gelegenheid om een activiteit samen met hun kind te doen, even te praten met de juf of andere ouders onder het genot van een kopje thee of koffie.
 • Als uw kind ziek is of om andere redenen niet komt, wilt u dit dan telefonisch aan de leiding doorgeven tussen 8.30 uur en 9.00 uur?
 • Bij een besmettelijke ziekte kunnen we helaas niet toestaan dat hij/zij de peuterspeelzaal bezoekt. Wel graag even doorgeven i.v.m. besmettingsgevaar.
 • Indien het nodig is dat wij een peuter medicatie moeten toedienen, dient er een medicatie toestemmingsformulier ingevuld te worden.
 • Veranderingen van adres of telefoonnummer moeten worden doorgegeven.
 • Doet u uw kind niet al te mooie kleren aan? Er wordt regelmatig met verf en plaksel gewerkt. Natuurlijk zijn er schorten, maar die zijn niet altijd afdoende.
  Daarnaast gaan we bij goed weer een deel van de ochtend naar buiten. Er wordt dan veel in de zandbak gespeeld.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadigen of wegraken van kleding en/of speelgoed.
 • Als uw kind nog niet zindelijk is, geeft u dan een schone luier en luierdoekjes mee in de tas. Een extra setje kleding is ook erg handig.
 • Een gezonde hap heeft onze voorkeur. Druiven en tomaatjes altijd halveren! Graag de beker en trommel voorzien van een naam.
  Wij zijn voorstanders voor gezonde traktaties bij een verjaardag of afscheid. U kunt hiervoor ook altijd de pedagogische medewerkers om tips en ideeën vragen.
 • Onze vakanties sluiten aan bij die van de basisscholen in Haren.
 • Rondom het halen en brengen van de kinderen gelden de volgende afspraken.
  • Ouders geven vooraf door aan de leiding als iemand anders het kind komt ophalen.
  • Kinderen worden op de afgesproken tijd gebracht en opgehaald (tenzij er vooraf andere afspraken zijn gemaakt) en ouders bellen altijd op als ze onverwacht verhinderd zijn om op tijd te komen.
  • Ouder en kind melden zich af bij de leiding. De verantwoordelijkheid voor het kind ligt vanaf het moment dat u aanwezig bent bij de ouder.
  • Wilt u er aan denken bij het verlaten van ons lokaal altijd de deur achter u te sluiten.