analyticstracking

De organisatie

"De Blokkentoren" is een openbare peuterspeelzaal, die voldoet aan de kwaliteitseisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. (registratienummer: 158161944)

Wij zijn gevestigd in een lokaal van basisschool "CBS de Borg" te Haren.

De peuterspeelzaal is een particulier initiatief en is in december 1996 opgericht. Ons Kamer van Koophandel nummer is 41013572.

De stichting is een non-profit organisatie die geen winstoogmerk heeft en waarvan de kosten uit de tarieven van de opvang worden betaald.

Stichting de Blokkentoren Haren bestaat uit een bestuur en een team van ervaren gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

  • Natasja Mijnen, Voorzitter/Pedagogisch medewerker
  • Mark Mijnen, Penningmeester
  • Jolande Leeuwerke, Secretaris/Pedagogisch medewerker
  • Sjoukje Magnani, Pedagogisch coach/medewerker
  • Annemieke Eringa, Pedagogisch medewerker