Een fijne plek om te spelen.

De Blokkentoren is een openbare peuterspeelzaal en staat voor kleinschalige & kwalitatieve opvang in Haren.

Wekelijks worden ongeveer 45 kinderen opgevangen en staan we met 4 enthousiaste juffen voor hen klaar.

Peuterspeelzaal De Blokkentoren biedt al meer dan 24 jaar verantwoorde kinderopvang onder deskundige begeleiding maar willen wij vooral een plek zijn waar kinderen zich veilig en vertrouwd voelen. Voor ouders is het van belang te weten dat hun kind in goede handen is.

We zijn geopend op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend van 8.30 tot 12.00 uur.
U kunt uw kind brengen tussen 8.30 en 9.00 uur. De koffie staat dan klaar. U kunt uw kind weer ophalen tussen 11.30 uur en 12.00 uur.

Wilt u meer weten over onze peuterspeelzaal kijkt u dan eens rustig rond op onze site.

Geschillencommissie klachtenvrij pin