analyticstracking

Aanmelden

Peuters kunnen geplaatst worden vanaf de leeftijd van 2 jaar voor 1 of 2 ochtenden per week. Alleen peuters uit voormalig Gemeente Haren kunnen de peuterspeelzaal bezoeken. Zie hiervoor ons plaatsingsbeleid.

U kunt uw kind aanmelden via het inschrijfformulier. Deze is hier te downloaden of te verkrijgen op de peuterspeelzaal.

Ouders/verzorgers van aangemelde kinderen worden in de maand voor de plaatsing telefonisch benaderd.
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en is eenmalig. Betaling gaat middels automatische incasso. (zie tarieven)

Opzeggen en beëindiging

Een plaatsingsovereekomst loopt automatisch af zodra een peuter vier jaar wordt (op einddatum).
Wilt u het contract voortijdig opzeggen, houdt dan rekening met een opzegtermijn van één maand.
Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor het uitschrijfformulier gebruiken welke hier te downloaden is of op te vragen is bij een van de pedagogische medewerkers.
Opzegging kan per elke gewenste dag van de maand.
Het ingevulde formulier kunt u bij de pedagogische medewerkers inleveren of opsturen naar de Blokkentoren. Zie hier voor het adres.

Overdracht naar de basisschool.

Tijdens de periode dat uw peuter ons bezoekt vullen wij periodiek een observatieformulier in. Dit kan/mag door u als overdrachtsformulier gebruikt worden voor de basisschool waar u kind naar toe gaat.
Indien er zich tussentijds problemen voordoen in de ontwikkeling van uw kind, dan zullen wij u te allen tijde op de hoogte stellen.