analyticstracking

Betalingen

Algemene informatie

  • Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en is eenmalig.
  • Betaling gaat middels automatische incasso.
  • De opvang is verspreid over gemiddeld 40 weken per jaar. (Schoolvakanties sluiten aan bij die van de basisscholen in Haren.)
  • De kosten factureren wij in 10 maanden (september t/m juni).

Factuur

U ontvangt maandelijks een digitale factuur voor de opvang die u heeft afgenomen. Stichting De Blokkentoren incasseert deze factuur achteraf, dus nadat de maand waarin de opvang van uw kind heeft plaatsgevonden is afgelopen. Hiervoor heeft u een automatische incasso afgegeven. De datum waarop wij incasseren kan per maand iets verschillen, in de praktijk is dit meestal rond de 7de dag van de nieuwe maand.
Let op: De Belastingdienst Toeslagen stort de voorlopige kinderopvangtoeslag alvast (vooruit voor de volgende maand) vooraf bij u op de rekening. Klik hier voor een lijst van de uitbetaaldagen.

Het inschrijfgeld word gelijktijdig geïncasserd met de eerste maandfactuur.
Voor reguliere opvang in de maanden juli en augustus hoeft niet te worden betaald.

Jaaropgave

Begin maart ontvangt u van ons de jaaropgave over het voorgaande jaar (mits alle facturen zijn voldaan). Hierin staan de afgenomen uren en de in rekening gebrachte bedragen in het voorafgaande jaar. Het is belangrijk dat u deze jaaropgave naar de Belastingdienst Toeslagen stuurt indien hierom gevraagd wordt. Doet u dit niet, dan ontvangt u van de Belastingdienst Toeslagen een aanmaning en als u hier niet op reageert vorderen zij de uitbetaalde kinderopvangtoeslag terug.

Betalingen en betalingsherinneringen

Op www.deblokkentoren/voorwaarden vindt u onze betalingsvoorwaarden. Het is belangrijk dat u op tijd betaalt, anders zijn we helaas genoodzaakt om extra kosten in rekening te brengen. Het kan natuurlijk een keertje gebeuren dat er onvoldoende saldo op uw rekening stond om de automatisch incasso uit te kunnen voeren en waarna de factuur vervolgens ook nog aan uw aandacht is ontsnapt. Mocht een derde herinnering echter noodzakelijk zijn, dan zullen wij u €15,- administratiekosten extra in rekening brengen.