analyticstracking

Missie en visie

Doelstelling

Wij, als kleinschalige speelzaal, willen een kwalitatief hoogwaardige ontmoetingsplaats zijn voor kinderen van twee tot vier jaar en hun ouders/verzorgers.

We bieden een vertrouwde omgeving waar de peuter zich op verantwoorde wijze en onder deskundige (bege)leiding thuis voelt en alle ruimte heeft om zich te ontplooien op sociaal/emotioneel, cognitief en motorisch gebied.
Wij stimuleren de peuters in hun ontwikkeling, door hen in groepsverband samen te brengen en te leren omgaan met afspraken en regels. Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen met plezier komen spelen en "leren".

Om deze doelstellingen te bereiken werken we met 2 vaste pedagogische medewerkers per groep, zodat uw kind een vaste "juf" heeft. Voor de ouders/verzorgers geldt dat ze hun kinderen met een gerust hart bij ons op de speelzaal kunnen achterlaten.

Telraam-Peuterspeelzaal De Blokkentoren Haren

Pedagogisch beleid

Door het opdoen van velerlei ervaringen en vaardigheden zorgen wij samen met de ouders/verzorgers ervoor dat de peuters beter voorbereid naar de basisschool gaan als ze 4 jaar worden.
Natuurlijk gaat het niet alleen om "leren en stimuleren", het bieden van ontspanning en zorg vinden wij net zo belangrijk. Om de kwaliteit van de peuterspeelzaal te waarborgen, werken we met een pedagogisch beleidsplan. In dit plan staan onze doelstellingen en werkwijze uitgebreid beschreven.

Indien u hier meer over wilt weten kunt u deze hier downloaden. Tevens ligt er een kopie ter inzage op de Blokkentoren.