analyticstracking

Oudercommissie

Betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het functioneren van de peuterspeelzaal is belangrijk. Om die reden heeft het bestuur van Stichting Peuterspeelzaal De Blokkentoren ervoor gekozen in haar organisatie een plaats te bieden aan een oudercommissie.


Op dit moment bestaat de oudercommissie van peuterspeelzaal de Blokkentoren uit 3 actieve ouders.
De oudercommissie heeft als doel:
  • De belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen.
  • De ouders/verzorgers van deze kinderen te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij peuterspeelzaal de Blokkentoren.
  • Peuterspeelzaal de Blokkentoren te adviseren ten aanzien van diverse onderwerpen.
  • Organiseren en uitvoeren van speciale activiteiten zoals Sinterklaas en het zomerfeest.

  • Contact

    De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt de lopende zaken en eventuele punten die vanuit de ouders/verzorgers zijn aangedragen, als ook de zaken die peuterspeelzaal de Blokkentoren met de commissie wil bespreken.
    U als ouder/verzorger kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de peuterspeelzaal terecht bij de oudercommissie. U kunt, ook bij vragen, altijd één van de leden aanspreken (ledenlijst Oudercommissie is bekend bij de pedagogische medewerkers van peuterspeelzaal de Blokkentoren) of een email sturen naar: ocblokkentoren@gmail.com