analyticstracking

Invulling van de ochtend

Alle kinderen worden tussen 8.30 uur en 9.00 uur gebracht. Voor de ouders is er gelegenheid om samen met hun kind een activiteit te doen, even te praten met de juf of andere ouders te ontmoeten. Dit alles onder het genot van een kopje koffie of thee.

Eerst mogen de kinderen lekker spelen. Rond 10.00 uur ruimen we op. We gaan dan samen aan de tafel zitten en nemen de tijd voor het eten en drinken dat meegebracht is van thuis.

Daarna gaan we bezig met een onderwerp dat we voor die periode van het jaar hebben uitgekozen. We praten, lezen, voelen, kijken en zingen hierover. Aansluitend gaan we creatief bezig met het thema door te verven, plakken, kleuren ed.

Rond 11.00 uur gaan we bij goed weer altijd lekker buiten spelen op het afgeschermde plein. Als het geen weer is om buiten te zijn proberen we iets gezamenlijks te doen: gymmen, muziek maken, voorlezen, ed.

Tussen 11.30 en 12.00 worden de peuters weer opgehaald.
Als uw kind door een ander wordt opgehaald, wilt u dat dan even doorgeven?

Nuttige zaken voor u en uw kind.

Doet u uw kind niet al te mooie kleren aan? Er wordt regelmatig met verf en plaksel gewerkt. Natuurlijk zijn er schorten, maar die zijn niet altijd afdoende. Daarnaast gaan we bij goed weer altijd een deel van de ochtend naar buiten. Er wordt dan veel in de zandbak gespeeld.

Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadigen of wegraken van kleding en/of speelgoed.

Als uw kind nog niet zindelijk is, dan graag een schone luier in de tas. Tijdens de zindelijkheidstraining is een extra setje kleren erg handig.

Graag de tas, beker en trommel voorzien van een naam. Dat is voor ons een stuk gemakkelijker. Een gezonde hap heeft zeker onze voorkeur!

Verjaardagen en vieringen

Als een kind zijn of haar verjaardag viert op de peuterspeelzaal, besteden we daar in de kring veel aandacht aan: met kaarsjes, zang en een traktatie. Omdat veel kinderen gevoelig zijn voor kleur - en smaakstoffen, vragen we u om daar rekening mee te houden bij het maken van de traktaties. U kunt ook altijd de pedagogische medewerkers om tips of ideeën vragen.
Andere vieringen zijn o.a. Sinterklaas, Sint Maarten en het zomerfeest.

Ziekte

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet komt, wilt u dit dan telefonisch aan de pedagogisch medewerker doorgeven?
Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, kunnen we helaas niet toestaan dat hij/zij de peuterspeelzaal bezoekt. We willen het echter wel zo snel mogelijk weten i.v.m. besmettingsgevaar voor andere kinderen.