analyticstracking

Toeslag

De peuteropvang die wij bieden valt onder de Wet Kinderopvang. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang in Nederland. Uitgangspunt voor de financiering is dat kinderopvang een zaak is tussen ouders en overheid waardoor ouders worden geholpen werk en gezin te combineren. Ouders die werken (en/of studeren) en dit combineren met de zorg voor kinderen, krijgen kinderopvangtoeslag van de overheid. Via de belastingdienst kunt u dan mogelijk een deel van de gemaakte kosten voor opvang terugkrijgen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw (gezamenlijk) inkomen, het aantal uur dat u werkt en het aantal kinderen waarvoor u opvang nodig heeft. Kinderopvangtoeslag is dus een tegemoetkoming in uw kosten voor opvang.

Bij de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag. Via de rekentool kunt u alvast een proefberekening maken van de kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt.
Indien u aanspraak wilt maken op kinderopvangtoeslag, dient u dat zo snel mogelijk, zelf digitaal aan te vragen via de website van de Belastingdienst. Alle benodigde informatie is vermeld op de plaatsingsovereenkomst die u met de Blokkentoren afsluit. Verder heeft u ook nog een DigiD nodig van diegene op wiens naam de toeslag wordt aangevraagd.

Belangrijke documenten

Gedurende de periode dat uw kind(eren) bij ons naar de opvang gaan, ontvangt u een aantal belangrijke documenten zoals: contracten, facturen en jaaropgaven). We willen u op het hart drukken deze goed te bewaren. U heeft deze nodig om bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag aan te vragen, maar de Belastingdienst Toeslagen kan ook om de documenten vragen om te controleren of de voorlopige toeslag die u ontvangt correct is. We adviseren u dan ook om belangrijke documenten tenminste zeven jaar te bewaren.

Wijzigingen doorgeven aan de Belastingdienst

Het is belangrijk dat de Belastingdienst Toeslagen altijd beschikt over de meest actuele gegevens, zodat zij de kinderopvangtoeslag naar behoren kunnen uitbetalen.
Let op: U bent zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst Toeslagen.

Maximaal uurtarief en aantal uren

In 2021 is het maximale uurtarief dat vergoed wordt door de overheid verhoogd ten opzichte van 2020 met 0,29 euro/uur. Het maximum uurtarief voor de dagopvang waarop de toeslagpercentages gelden, is voor 2021 vastgesteld op € 8,46. De Blokkentoren zit hier met haar tarief ver onder waardoor u nog voordeliger uit bent ten opzichte van andere opvang aanbieders.

Één of geen verdieners subsidie (voormalig) Gemeente Haren

Mogelijk komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de overheid. De Gemeente Groningen (voormalig Gemeente Haren) heeft speciaal voor die gevallen, voor haar inwoners, een subsidieregeling gecreëerd waardoor u mogelijk toch een bijdrage kunt ontvangen. Samen met onze penningmeester kunt u verkennen of deze persoonlijke subsidieregeling een mogelijkheid voor u is. Neem daarvoor via het Contactformulier contact op.